Výroba

Technologie

K nanášení materiálů pro výrobu samolepících obvazových náplastí využíváme moderní ekologickou výrobní technologii založenou na bázi tavných lepidel. Tato výrobní metoda neobsahuje žádná rozpouštědla, která by mohla způsobit podráždění pokožky.

Nízká dráždivost

Nulový výsledek laboratorních zkoušek v dráždivosti tavného lepidla od portugalské firmy Colqiumica byl jednoznačně vyhodnocený jako nedráždivý.

Naše výrobky mají použitelnost v širším teplotním rozmezí. Odpadá tedy „přisychání“ lepivého filmu za vysokých teplot (vysoká teplota má za následek mj. ztíženou odvinovatelnost náplasti z cívky) a naopak vylučuje nelepivost při nízkých teplotách.

Ekologické výrobky

Uvedené přednosti této technologie umocňuje ekologický aspekt, neboť tavné lepidlo nemá žádné ekotoxické účinky a likvidovatelnost výrobků po použití je snadná.

Pro ochranu lepivé vrstvy nepoužíváme, na rozdíl od jiných výrobců, k přírodě nešetrnou PVC fólii, ale silikonovaný papír a konečně fóliové náplasti jsou vyrobené z materiálu na bázi polyethylenu.

Sériová a nestandardní výroba

Většina našich produktů pochází z propracované sériová výroby (viz katalog). Nestandardní výrobky jsme schopni dodat po dohodě se zákazníkem. Natíráme různé nosné materiály (pěnové, fóliové, nestandardní textilie apod.) lepivým filmem s hot-meltovým lepidlem, které přináší na různé povrchy všechny výše zmíněné výhody.